LONG ĐÌNH NGUYỆT QUÝ

1,588,000 

1 bánh đặc biệt nhân sen trắng loại 220g
3 lòng đỏ trứng mặn + 7 bánh nhỏ loại 80gr

Danh mục:
0352978888