3,388,000 

2 bánh to loại 150gr nhân sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn + 6 bánh loại 80gr + 1 hộp trà Quan Âm Vương + 1 chai rượu

1,588,000 

1 bánh đặc biệt nhân sen trắng loại 220g 3 lòng đỏ trứng mặn + 7 bánh nhỏ loại 80gr

1,088,000 

2 bánh to loại 150gr nhân Sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn + 4 bánh nhỏ loại 80gr

1,088,000 

2 bánh to loại 150gr nhân Sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn + 4 bánh nhỏ loại 80gr

868,000 

8 bánh nhỏ loại 60gr nhân sen trắng trứng mặn

868,000 

4 bánh loại to 150gr nhân Sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn

788,000 

6 bánh  loại 60gr

468,000 

2 bánh loại to 150gr nhân Sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn

0352978888